(1)
Suasta, I. FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMBELAJARAN AGAMA HINDU MULTIKULTURAL. DD 2017, 15.