Panaturan sebagai Sumber Pengetahuan Keimanan Umat Hindu Kaharingan

  • yoppie yoppie

Abstract

tt

References

Putra, Ny. IGst Ag. Mas, Upaka Yajna, 1984, Kanwil Departemen Agama Propinsi Bali.
Puja. G, Agama Hindi II, Mayasari, Jakarta, 1985
Puja. G, Bhagawadgita, Departemen Agama, Jakarta, 1985.
Puja, G. Sarasamucaya, Departemen Agama, RI. Jakarta 1985
Puja. G, Manawadharmasastra, Departemen Agama, RI, 1983.
Putra, IGst. Ag. Gd., Alat-alat Upakara, Kanwil Departemen Agama Prop. Bali.
Kaler, I Gusti Kt., Tuntunan Muspa Bagi Umat Hindu, Pemda Bali, 1989.
Wiana, IKt. Arti dan Fungsi Persembahyangan, Wisma Karma, Jakarta, 1987.
Wiana, IKt., Acara Agama Hindu III, Mayasari, Jakarta, 1985.
Wijaya, I GD, Upacara Yajna Agama Hindu, Setia Kawan, 1981.
Published
2021-04-30