[1]
Mahadewi, K. and Adinda, I.G.A. 2024. BENTUK PENYELESAIAN SERTIFIKAT TUMPANG TINDIH HAK MILIK ATAS TANAH DI TANGANI OLEH SWA LAW OFFICE. Belom Bahadat. 14, 1 (Jun. 2024), 41-64. DOI:https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1165.