Mahadewi, K., & Adinda, I. G. A. (2024). BENTUK PENYELESAIAN SERTIFIKAT TUMPANG TINDIH HAK MILIK ATAS TANAH DI TANGANI OLEH SWA LAW OFFICE. Belom Bahadat, 14(1), 41-64. https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1165