Mahadewi, Kadek, and I Gusti Ayu Adinda. 2024. “BENTUK PENYELESAIAN SERTIFIKAT TUMPANG TINDIH HAK MILIK ATAS TANAH DI TANGANI OLEH SWA LAW OFFICE”. Belom Bahadat 14 (1), 41-64. https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1165.