Aprilyansyah, Mahdi. 2020. “Kedudukan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Sifat Perjanjian Baku Dalam Pemberian Kredit Perbankan”. Belom Bahadat 10 (02), 82-95. https://doi.org/10.33363/bb.v10i02.542.