Mahadewi, K., and I. G. A. Adinda. “BENTUK PENYELESAIAN SERTIFIKAT TUMPANG TINDIH HAK MILIK ATAS TANAH DI TANGANI OLEH SWA LAW OFFICE”. Belom Bahadat, Vol. 14, no. 1, June 2024, pp. 41-64, doi:10.33363/bb.v14i1.1165.