Sutrianti, Ni Komang. 2019. “Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Hindu Di Yayasan Pasraman Gurukula Bangli Provinsi Bali”. Satya Widya: Jurnal Studi Agama 2 (2), 41-53. https://doi.org/10.33363/swjsa.v2i2.351.